Sledování více objektů

Základní shrnutí k testování pozornosti pomocí Multiple Object Tracking
youtube
Author
Published

October 1, 2021

Pozornost nám pomáhá lépe vnímat a zpracovat signály, které nás zajímají, a také tlumí signály, které nás nezajímají, ale mohly by nás rušit. Pozornost může mít různé podoby. Někdy pozornost upíráme na konkrétní místo (sledujete semafor a čekáte na zelenou). Někdy pozornost potřebujeme přesouvat z místa na místo (jako když hledáte v pokoji klíče nebo telefon). A někdy potřebujeme pozornost rozdělit a sledovat víc lidí současně (třeba kde jsou a co dělají vaši spoluhráči/protihráči při zápase).

Poslednímu typu pozornosti se říká rozdělená pozornost a potřebujeme ji ve sportu, při řízení nebo třeba při hlídání dětí. Když chceme tuto schopnost zkoumat, potřebujeme situaci zjednodušit, aby si lidé nemohli vypomáhat jinými věcmi, které znají. Tak vznikla experimentální úloha Multiple Object Tracking (video ukázka).

Jak vám to šlo? Náš výkon ovlivňuje řada faktorů. Například, úkol je obtížnější

A samozřejmě - když sledujeme víc kuliček současně, úloha je těžší. Je ale překvapivé, že většina lidí dokáže sledovat 4 kuličky současně. A je velmi těžké, pokud nestačí určit sledované kuličky, ale máme ještě říct „kdo je kdo”.

V našem výzkumu nás zajímá, kam se lidé dívají, když potřebují dávat pozor na víc věcí najednou, a jak si vypomáhají, když kuličky někdy nejsou vidět.